Политика за поверителност

1. Ще използваме събраната лична информация, за да внедрим нашите продукти или услуги в съответствие с разпоредбите на настоящата Политика за поверителност. 

2. След като съберем вашата лична информация, ние ще де-идентифицираме данните чрез технически средства. Неидентифицираната информация няма да идентифицира субекта на личната информация. Моля, разберете и се съгласете, че в този случай ние имаме правото да използваме информация, която е била идентифицирана; и без да разкриваме вашата лична информация, ние имаме правото да анализираме потребителската база данни и да я използваме търговски. 

3. Ще преброим използването на нашите продукти или услуги и може да споделим тези статистически данни с обществеността или трети страни, за да демонстрираме общите тенденции на използване на нашите продукти или услуги. Тези статистически данни обаче не включват нито една ваша лична информация. 

4. Когато показваме вашата лична информация, ние ще използваме информация, включително заместване на съдържанието и анонимност, за да десенсибилизираме вашата информация, за да защитим вашата информация. 

5. Когато искаме да използваме вашата лична информация за други цели, които не са обхванати от тази политика, или за информация, събрана от конкретна цел за други цели, ние ще ви помолим за вашето предварително одобрение под формата на инициатива за извършване на проверка.